MAPOVÝ OKRUH ČESKÝ RÁJCO TO JE?

Mapový okruh je fotografická soutěž, ve které si několik fotoklubů (letošní rok 15) vzájemě vyměňujesoutěžní kolekce fotografií (20 fotek). Poté, co všechny "mapy" dokolují, provede fotoklub, pořádající aktuální ročník, vyhodnocení celé soutěže, se kterým seznámí ostatní fotokluby na slavnostním vyhlášení.MO ČESKÝ RÁJ A SDF

Desenský fotoklub se účastní MO Český ráj od roku 2002/03. Naše průměrné umístění je okolo 7. místa, přičemž historicky nejlepší umístění bylo v roce 08/09, kdy jsme se umístili na pěkném 5. místě. Stejného místa jsme dosáhli i v roce 11/12. 
© SDF